The 9th Energy Efficiency Forum and Exhibition

Spotlight Activity: The 9th Energy Efficiency Forum and Exhibition

The 9th Energy Efficiency Forum and Exhibition was held in between 29-30 March 2018 in Istanbul. It is one of the biggest and most important events in the field of energy efficiency which is hosted by Ministry of Energy and Natural Resources. This year, the Minister of Energy and Natural Resources, presented the “National Energy Efficiency Action Plan”. Describing the targets and application areas covered by the plan, the importance of implementing a national energy policy is emphasized. The Minister said “The expected investment amount until 2023 is $10.9 billion. This investment will result in 23 million ToE energy savings and 66.6 million tons of carbon emission reductions which is equivalent of 14% of primary energy consumption. It will create 20,000 jobs and get rid of the need to invest $4.2 billion in power plants. Thus, with the National Energy Efficiency Action Plan, a total savings of $30.2 billion in energy costs will emerge by 2033.” The Minister also pointed out that buildings, which is one of the most energy consuming sectors, has an important place in the action plan. He also added that thermal insulation can provide up to 40% reduction in heating and cooling costs. To support the insulation market, a low-interest consumer loan model will be introduced.

Speaking at the session titled “Energy Efficiency Improvements in Buildings”, IZODER (Heat, Sound, Sound and Fire Insulation Association) Vice-Chairman said that the energy consumed by buildings has reached 40% of total energy consumption which exceeded the consumption of the industry sector. He also mentioned the importance of insulation and added that a reduction in taxes on goods and services would mobilize the market. It is also very important that low-cost loans are presented as incentives. The subsidy of some of the credits by the government is aimed at increasing consumer support for reducing energy use.

9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı 29-30 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Fuar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından duzenlenen enerji verimliliği alanındaki en büyük ve en önemli etkinliklerden biridir. Bu yıl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” nı sundu (bkz. Post # 1).

Planın kapsadığı hedefler ve uygulama alanları anlatılarak, ulusal enerji politikasının uygulanmasının öneminin altı çizildi. Bakan konuşmasında sözlerini şu şekilde sürdürdü; “2023 yılına kadar beklenen yatırım tutarı 10.9 milyar dolar. Bu yatırımın birincil enerji tüketiminin %14′ üne denk gelen 23 milyon ToE enerji tasarrufu ve 66.6 milyon ton karbon emisyon azaltımı ile sonuçlanması bekleniyor. Yatırımın 20,000 kisiye istihdam sağlamasi beklenirken enerji santrallerinde 4.2 milyar dolarlık yatırım yapma ihtiyacından da tasarruf edilmiş olunacak. Böylece, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033 yılına kadar enerji maliyetlerinde toplam 30.2 milyar dolar tasarruf sağlanacaktır.” Bakan ayrıca, en çok enerji tüketen sektörlerden biri olan binaların da projede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Isı yalıtımı sayesinde ısıtma ve soğutma maliyetlerinde %40’a kadar azalma sağlayabileceğini de sözlerine ekledi. Isı yalıtımı uygulamasını desteklemek için ise düşük faizli bir tüketici kredisi modeli geliştirileceğini belirtti.

Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri başlıklı oturumda konuşan İZODER Başkan Yardımcısı (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), binaların tükettiği enerjinin toplam enerji tüketiminin %40′ ına denk geldigini ve sanayi enerji tüketimini aştığını ifade etti. Ayrıca, yalıtımın öneminden de bahsederek mal ve hizmetler üzerindeki vergilerin azalmasının piyasayı harekete geçireceğini de sözlerine ekledi. Düşük maliyetli kredilerin teşvik olarak sunulması da çok önemlidir. Bazı kredilerin devlet destegi ile sunulması da tüketici için bir yöntem.

Status: Right Direction

Plans for reducing the energy consumption of buildings are good steps forward, but, market and building owners need support from the government such as low taxes and subsidies to lower the investment cost. This is an emerging issue which needs solid steps to be taken.

Binaların enerji tüketimini azaltmaya yönelik planlar çok iyi bir adımlardır, ancak pazarın ve bina sahiplerinin düşük vergi ve teşvik gibi yatırım maliyetini azaltmaya yönelik finansal desteğe ihtiyacı vardır. Bu konuda acil harekete geçilmesi gerekirken atılmasi gereken somut adımlara ihtiyaç vardır.

Take Action

You can get in contact with the Ministry and indicate your willingness to take the necessary actions to lower the energy consumption of your building which will also lower your energy bills. Please send the following message to the policymaker listed below:

We would like to express our willingness to make an investment in better building insulation. However, it is important that our investment has the support of government. For this reason, the market requires necessary steps to be taken such as tax reduction for goods and services and incentives and subsidies for consumers and building owners.

Contact:
Ministry of Energy and Natural Resources

General Directorate of Renewable Energy
Address: Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 7. Km. No:166 P.K.:06520 Çankaya/ Ankara
Director General: Dr. Oğuz Can
Tel. 0090 312 295 50 00

Aşağıdaki Eylem ikaz Mesajıyla Bakanlık ile temasa geçebilir ve binanızın enerji tüketimini düşürerek faturalarınızın da azalması için gerekli önlemleri alma konusundaki isteğinizi belirtebilirsiniz:

Bu mesaj ile bina yalıtımına yatırım yapma isteğimizi ifade etmek isteriz. Ancak, yatırımımızın devlet desteğine sahip olması önemlidir. Bu nedenle tüketiciler ve inşaat sahiplerinin uygulamaya yönelmeleri için mal ve hizmetlerde vergi indirimi, teşvikler ve sübvansiyonlar gibi gerekli adımların atılmasını gerektirmektedir.

Eylem İkaz Mesajı İlgili Kişi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Adres: Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 7. Km. No: 166 P.K.:06520 Çankaya/ Ankara
Genel Müdür: Dr. Oğuz Can
Tel. 0090 312 295 50 00

Leave a Reply

x
x

Climate change is real, and what governments do matters.

Help us work with key stakeholders globally to ensure continued support of the The Paris Agreement.