Turkey Cannot Access Funds from the Green Climate Fund Until It Completes the Process of Ratifying the Paris Agreement

Spotlight Activity: Turkey Cannot Access funds from the Green Climate Fund Until It Completes the Process of Ratifying the Paris Agreement

Turkey is not able to benefit from the Green Climate Fund and its application for receiving climate financing is still being negotiated with UNFCCC. However, Turkey already benefits from its own resources and different climate finance mechanisms such as EU structural funds, Global Environment Facility, and the Climate Investment Fund.

Turkey is one of the biggest European Union climate fund recipient countries. According to the report of ACT Alliance EU, Turkey received 667 million euros per year between 2013 and 2016 from EU institutions (33% of climate finance from the European Union institutions between 2013 and 2016). It makes Turkey the biggest recipient followed by Ukraine which received 301 million euros per year on average. It should be noted that Turkey had received some of its EU funding under the Instrument for Pre-accession Assistance, aimed at states looking to join the EU.

A metro expansion project of Turkey received a 250 million euro loan from EIB. The bank assesses the entirety of the loan as contributing to the fight against climate change to move people from cars to electrified transport. The European Bank for Reconstruction and Development supports 230 projects in Turkey with around 9.5 billion euros, with 97 percent of the projects being private enterprises who invested in renewable energies, energy and resource efficiency, infrastructure and sustainability of the infrastructure as well as in the reform of the energy sector.

Nevertheless, Turkey claims that access to international climate funds is key to follow through with its commitments to reduce carbon emissions. One of Turkey’s main reasons for not ratifying the Paris Agreement is its inability to access climate funds from the Green Climate Fund on the conditions that it wants.

Status: Falling Behind

Turkey has access to many international green fund sources to fight against climate change. It is not acceptable not to ratify the Paris agreement because of an open-ended benefit from Green Climate Fund.

Take Action

You can get in contact with The Ministry of Environment and Urban Planning and emphasize the importance of Paris Agreement Ratification. Please indicate this in your message as well:

Turkey has already access to many funding sources to invest in projects to fight against climate change. Ratification of the Paris agreement can encourage the market to invest in green projects and other international funds to support Turkey. Ratification may also help resolve the question of whether Turkey is eligible to receive support from the Green Climate Fund.

Send Action Alert Message to:
Ministry of Environment and Urban Planning
Address: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 410 10 00

Uluslararası İklim Finansmanı Profili

Türkiye, Yeşil İklim Fonu’ndan henüz yararlanamamaktadır ve iklim finansmanı alma başvurusu UNFCC ile görüşülmeye devam etmektedir. Ancak, Türkiye kendi kaynaklarının yanında AB yapısal fonları, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve İklim Yatırım Fonu (CIF) gibi kaynaklardan faydalanarak iklim degişikligi ile mücadele projelerine yatırım yapmaktadır.

Türkiye, Avrupa Birliği iklim fonundan en fazla yararlanan ülkedir. ACT Alliance EU’nun raporuna göre, Türkiye 2013 ve 2016 arasında AB kurumlarından yılda 667 milyon euro aldı (2013-2016 yılları arasında Avrupa Birliği kurumlarından iklim finansının % 33’ü). Türkiye’nin ardından yılda ortalama 301 milyon euro alan Ukrayna gelmektedir. Fakat şu da göz önüne alınmalıdır ki, Türkiye bu fonların bir kısmını AB Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında almıştır.

Projelere örnek olarak, Türkiye’nin bir metro genişletme projesi EIB’den 250 milyon euro kredi almıştır. Banka, kredinin tamamını iklim değişikliğine karşı mücadeleye bir katkı olarak değerlendirmektedir. Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Türkiye’deki yaklaşık 9,5 trilyon Euro’luk 230 projeyi desteklemektedir. Projelerin yüzde 97’si enerji sektörünün yenilenebilir enerjilere, enerji ve kaynak verimliliğine, altyapıya ve altyapının sürdürülebilirliğine yatırım yapan özel şirket projeleridir.

Ancak Türkiye, uluslararası iklim fonlarına erişimin, karbon emisyonlarını azaltma konusundaki taahhütlerini yerine getirmenin anahtarı olduğunu iddia etmektedir. Türkiye’nin Paris Anlaşmasını onaylamamasının başlıca nedenlerinden biri, Yeşil İklim Fonu’na erişiminin keşinlenmemiş olmasıdır.

Aktivite Puanlaması:* Yetersiz Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede birçok uluslararası yeşil fon kaynağına erişimi bulunmaktadır. Yeşil İklim Fonu’na erişiminin kesinleşmemiş olması nedeniyle Paris anlaşmasını onaylamaması kabul edilemez.

Harekete Geç

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişime geçebilir ve Paris Anlaşması onayının önemini vurgulayabilirsiniz. Lütfen asagidaki kisa notu da iletinizde de belirtin:

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede projelere yatırım yapmak için çok sayıda finansman kaynağına erişebilmektedir. Paris anlaşmasının onaylanması, piyasayı yeşil projelere yatırım yapmaya daha da teşvik edebilir. Anlaşmanin onaylaması, aynı zamanda Yeşil İklim Fonu’ndan destek almaya uygun olup olmadığı bilinmezliginin de netleşmesine da yardımcı olabilir.

Eylem İkaz Mesajı İlgili Kişi/Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 410 10 00

Leave a Reply

x
x

Climate Scorecard depends on support from people like you.

We are a team of researchers providing information on efforts to reduce global emissions. We help make you better informed and able to advocate for improved climate change efforts. Donations of any amount are welcome.