Turkey’s New Parliament Unlikely to Advance Climate Change Policy

Spotlight Activity: Turkey’s New Parliament Unlikely to Advance Climate Change Policy

As of June 25, 2018, opportunity for a possible policy change on the environment and energy issues was suspended in Turkey because the opposition parties that will support the green economy could not afford the majority in the parliament. Fossil fuel will perpetuate the carbon economy at the macro-economic level. Due to this reason, participation of citizens in response to decisions that will affect their lives is inevitable.

During the election period, NGOs and environmental movements issued calls for candidates to support ecosystem focused politics. Eleven NGOs called for the approval of Paris Agreement. The influence of such declarations generally has symbolic influence on politicians and it can be seen that voters with high environmental awareness have not changed voting preferences. It is common to see local resistance against nuclear or coal fired power plants and local election results show the high support for the parties developing/supporting these projects.

According to a study of the Istanbul Policy Center, actors affecting Turkey’s climate policy can be classified into six groups: public sector, private sector, international organizations, civil society, academy and media. Policies of public institutions is the actual actor. At the moment, the opposition parties with higher environmental awareness do not have the right to develop a policy. In this case, because of the election, the lack of a main actor on climate change policy development will surely affect the Paris Agreement progress of Turkey.

Status: Falling Behind

Indications are that the new government, at both the parliamentary and executive levels, will not be supportive of new climate change related policies and programs, throwing into doubt whether the government will take steps to ratify the Paris Agreement.

Take Action

You can get in contact with The Ministry of Environment and Urban Planning and emphasize the importance of Paris Agreement Ratification. Please send the following message to the policymaker below:

We are concerned about the policy developments of the new parliament in Turkey regarding the Climate Change. The impacts of climate change have already been seen in extreme flooding and drought events in Turkey. The new parliament should be aware of the importance of environmental policy development and collaborate with opposition parties, local governments and NGOs to ensure that Turkey makes further progress in combatting climate change. Turkey also should ratify the Paris Agreement to show its support for the fight against Climate Change.

Send Action Alert Message to:
Ministry of Environment and Urban Planning
Address: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 410 10 00

Türkiye’de Iklim ve Rejim Değişikliği

25 Haziran 2018 itibariyle, çevre ve enerji konularında olası bir politika değişikliği fırsatı, Türkiye’de yeşil ekonomiyi destekleyecek muhalefet partileri mecliste çoğunluğu sağlayamadığı için askıya alındı. Fosil yakıtlarin kullanimi, karbon ekonomisinde makro ekonomik düzeyde devam edecektir. Bu nedenle vatandaşların hayatlarını etkileyecek kararlara tepki gostermesi kaçınılmazdır.

Seçim döneminde, STK’lar ve çevresel hareketler, adayların ekosistem odaklı politikaları destekleme çağrısı yaptı. Onbir sivil toplum kuruluşu Paris Anlaşması’nın onaylanmasını istedi. Bu tür beyanların etkisi genellikle politikacılar üzerinde sembolik etkiye sahiptir ve yüksek çevre duyarlılığına sahip seçmenlerin oy kullanma tercihlerini değiştirmediği görülmektedir. Nükleer ya da kömürle çalışan enerji santrallerine karşı yerel direnişin görülmesi yaygındır ve yerel seçim sonuçları bu projeleri geliştiren/destekleyen taraflara verilen yüksek desteği göstermektedir.

İstanbul Politika Merkezi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’nin iklim politikasını etkileyen aktörler altı gruba ayrılabilir: kamu sektörü, özel sektör, uluslararası örgütler, sivil toplum, akademi ve medya. Kamu kurumlarının politikaları asıl aktördür. Su anki durumda, cevre bilincinin yüksek olduğu muhalefet partileri, politika geliştirme hakkına sahip değildir. Bu durumda, seçim nedeniyle, iklim değişikliği politikalarının geliştirilmesinde ana aktörün olmaması, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nın ilerlemesini kesinlikle etkileyecektir.
Aktivite Puanlaması:* Yetersiz Göstergeler, hem parlamenter hem de yürütme düzeyindeki yeni hükümetin, iklim değişikliği ile ilgili politika ve programları desteklemeyeceği ve hükümetin Paris Anlaşmasını onaylamak için adımlar atacağı konusunda şüphe uyandıracağı yönünde.

Harekete Geç

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişime geçebilir ve Paris Anlaşması onayının önemini vurgulayabilirsiniz. Lütfen asagidaki kisa notu da iletinizde de belirtin:

İklim değişikliğiyle ilgili olarak Türkiye’deki yeni parlamentonun politika geliştirmemesinden endişe duyuyoruz. İklim değişikliğinin etkileri, Türkiye’de aşırı sel ve kuraklık olaylarında zaten görülmüştür. Yeni parlamentonun, çevre politikalarının geliştirilmesinin öneminin farkında olması ve Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla ilerleme kaydetmesini sağlamak için muhalefet partileri, yerel yönetimler ve STK’larla işbirliği yapması gerekiyor. Türkiye, İklim Değişikliğine karşı savaş için verdiği desteği göstermek için Paris Anlaşmasını da onaylamalıdır.

Eylem İkaz Mesajı İlgili Kişi/Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 410 10 00

Bu Yazı Climate Scorecard Türkiye Ülke Müdürü Özlem Duyan tarafından yazılmıştır.
İletişim: Ozlem@climatescorecard.org

Leave a Reply

x
x

Climate Scorecard depends on support from people like you.

We are a team of researchers providing information on efforts to reduce global emissions. We help make you better informed and able to advocate for improved climate change efforts. Donations of any amount are welcome.