The Status of Available Data to Support Climate Change Adaptation in the Coastal Cities of Turkey

Spotlight Activity: The Status of Available Data to Support Climate Change Adaptation in the Coastal Cities of Turkey

The “2017 Report on Turkey Sea” published by Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV) describes the current status of the seas in Turkey indicating the impact of global climate change. It was stated that due to climate change, tropicalization and increased acidity has been observed in the Mediterranean Sea. As a result, Mediterranean-descended water and species have been entering the Black Sea which negatively affects the ecosystem. When the hydrogen sulphur layer in the Black Sea is taken into consideration, it underscores that this sea should not be polluted and be especially protected. Although, the Black Sea has the world’s largest oxygen-free water mass, about 60% of Turkey’s fishery comes from there.

According to the Climate News Network’s research, Istanbul and Izmir, two of the most populated Turkish coastal cities, are among the cities which will be the most affected by climate change in Turkey. Historical data such as rainfall, evaporation, heavy rain, and extreme rainfall should exist in order to help these cities adapt to climate change. But Turkey does not have a sufficient historical data to carry out this work. Such systems have been recently established in Istanbul, Gökçeada, Iskenderun and Bodrum for the recording of the climate data. Hopefully, we will have enough data to work on statistical events and observe the changes in a couple of years. Antalya, another densely populated coastal city, also has been working on a project to establish a system for measuring the effects of climate change as there are many archeological remains which will be affected by sea level rise and increased acidity.

Status: Right Direction

The initiatives of the coastal cities are good steps forward, but, national targets and protection programs are required to minimize the impacts of climate change in the coastal regions and in the seas. In order to be able to do this, sufficient data to be analyzed must be obtained.

Take Action

Contact:

You can get involved by informing the coastal municipalities. Contact the organization listed below with the following Action Alert message:

We would like to emphasize the need and importance of national level research to observe the effects of climate change on coastal cities. The report published by Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV) can be used as an informative material. We urge you to act fast as conservation of seas and coastal areas as this is one of the main topics under sustainable development towards 2020.

Ministry of Development
Development Research Center
Mail: Necatibey Caddesi No 110/A 06100 Yücetepe/ Ankara
Head of Development Research Center: Dr. Sema Bayazıt
Tel: 0090 312 294 50 00

Dikkat Çeken Aktivite: Sahil Kentlerinde İklim Değişikliği Uyumuna Yönelik Çalışmaları Destekleyebilecek Mevcut Verilerin Durumu

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yayınlanan “Türkiye Denizler 2017 Raporu”, Türkiye’deki denizlerin mevcut durumunu ve küresel iklim değişikliğinin etkilerini açıklamaktadır. Raporda, iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz’in tropikalleşmesi ve asitliğin artışı gözlendiği belirtilmiştir. Akdeniz kökenli türlerin Karadeniz’e girmekte olduğu tespit edilmiş ve ekosistemi olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. Karadeniz’in hidrojen sülfür gazıyla kaplı tabakası göz önüne alındığında, bu denizin kirlenmemesi ve özellikle korunmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Karadeniz dünyanın en büyük oksijensiz su kütlesine sahip olmasına rağmen Türkiye’de balıkçılığının yaklaşık% 60’ı burada sağlanmaktadır.

Climate News Network araştırmasına göre, Türkiye’nin en kalabalık iki sahil kenti olan İstanbul ve İzmir, Türkiye’de iklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehirler arasında yer almaktadır. Bu şehirlerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına yönelik alınabilinecek önlemlerin planlanmasına yardımcı olmak için yağış, buharlaşma, şiddetli yağmur, aşırı yağış gibi tarihsel veriler mevcut olmalıdır. Ancak, Türkiye bu işi yürütmek için yeterli tarihsel veriye sahip değildir. İklim verilerinin kaydedilmesi için kısa bir süre önce İstanbul, Gökçeada, İskenderun ve Bodrum’da bir system kurulmuştur. İstatistiksel olaylar üzerinde çalışmak ve değişiklikleri gözlemlemek için önümüzdeki birkaç yıl içinde bir miktar veriye sahip olunması beklenmektedir. Bir başka yoğun nüfuslu kıyı kenti olan Antalya, iklim değişikliğinin etkilerini ölçmek için bir sistem kurulması üzerine ayrı bir proje üzerinde çalışmaktadır. Çünkü Antalya’da yer alan çok sayıdaki arkeolojik kalıntı artan deniz seviyesi ve artan asitlikten direkt etkilenecektir.

Aktivite Puanlaması *** Doğru Yön

Kıyı kentlerinin girişimleri ileriye doğru yapılmış iyi adımlardır. Ancak kıyı ve denizlerdeki iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirgemek için ulusal hedefler ve koruma programları gerekmektedir. Bunu yapabilmek için de öncelikle analiz edilecek yeterli veri elde edilmelidir.

Harekete Geç

Kıyı belediyelerini bilgilendirerek ve aşağıdaki Eylem İkaz Mesajıyla beraber listelenen organizasyonla iletişime geçerek gerekli düzenlemelerin yapılmasında rol alabilirsiniz:

İklim değişikliğinin kıyı kentleri üzerindeki etkilerini gözlemlemek için ulusal düzeyde bir araştırmanın gerekliliğini ve önemini vurgulamak istiyoruz. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yayınlanan rapor, bilgilendirici bir materyal olarak kullanılabilir. 2020’ye doğru sürdürülebilir kalkınmanın ana unsurlarından biri olan denizlerin ve kıyıların korunması hedefini de göz önüne alarak hemen harekete geçilmesini tavsiye ediyoruz.

Eylem İkaz Mesajı İlgili Kişi:

Kalkınma Bakanlığı
Kalkınma Araştırmaları Merkezi
Adres: Necatibey Caddesi No 110/A 06100 Yücetepe/ Ankara
Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı: Dr. Sema Bayazıt
Tel. 0090 312 294 50 00

Leave a Reply

x
x

Climate change is real, and what governments do matters.

Help us work with key stakeholders globally to ensure continued support of the The Paris Agreement.